nurkowanie hurghada

nurkowanie

Hurghada nurkowanie

Nurkowanie Hurghada

Hurghada Nurkowanie

Nurkowanie Egipt

Kursy techniczne Hurghada

Kursy nurkowania technicznego

Nurkowanie techniczne Hurghada

Nurkowanie w Hurghadzie

hurghada nurkowanie

Hurghada Polskie centrum nurkowe

Hurghada Egipt

Kurs nurkowania IANTD Advanced Nitrox Diver Hurghada

Kurs nurkowania technicznego IANTD Trimix Diver

Kurs nurkowania technicznego IANTD Normoxic Trimix Diver w Hurghadzie

Kurs nurkowania technicznego IANTD Technical Diver Hurghada

Program kursu nurkowania IANTD Normoxic Trimix Diver Hurghada – Kurs nurkowania IANTD Normoxic Trimix Diver IANTD to program dla nurków, którzy chcą nurkować w zakresie głębokości 39-60 metrów (Hurghada nurkowanie). Podczas nurkowań na głębokościach poniżej 39 metrów oddychamy trimixem normooksycznym (21 % tlenu), aby ograniczyć narkozę azotową. W czasie kursu nurkowania Normoxic Trimix Diver wykonamy 5 nurkowań na wodach otwartych (rafy w okolicach Hurghady) o łącznym czasie trwania min. 280 minut w tym 3 techniczne nurkowania dekompresyjne z użyciem trimixu normoksycznego w zakresie głębokości od 39 do 60 metrów. Nurkowie ze stopniem Technical Diver wykonuja tylko 3 nurkowania trimixowe (nurkowanie Hurghada).

Wymagania wstępne kursu nurkowania IANTD Normoxic Trimix Diver Hurghada : nurek musi posiadać stopień nurkowy IANTD Advanced EANx Diver lub Technical Diver oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 30 głębszych niż 27 metrów oraz mieć ukończone 18 lat. Kursant powinien posiadać urządzenie wypornościowe (najlepiej worek o pojemności min 20 - 25 litrów z płytą) umożliwiające podpięcie zestawu dwubutlowego typu twinset, 2 automaty oddechowe, 2 automat czyste tlenowo do gazów dekompresyjnych, bojkę dekompresyjną z kołowrotkiem, 2 tabliczki – jedna na rękę a druga zwykła oraz 2 komputery nurkowe.

Uprawnienia nurkowe po kursie nurkowania IANTD Normoxic Trimix Diver Hurghada - Po ukończeniu kusu nurkowania Normoxic Trimix Diver masz uprawnienia do prowadzenia nurkowań technicznych dekompresyjnych z użyciem trimixu normoksycznego (21 % tlenu) do głębokości 60 metrów z przyspieszoną dekompresją nitroksową i tlenową, ładowania butli trimixem normoksycznym, nitroxem lub tlenem. Posiadając certyfikat Normoxic Trimix Diver nurek może kontynuować edukacje nurkową na kursie nurkowania techniczego Trimix Diver (Hurghada nurkowanie).

Program kursu nurkowania IANTD Trimix Diver w Hurghadzie – Kurs nurkowania technicznego Trimix Diver IANTD jest programem przeznaczony dla nurków, którzy chcąnurkować do głębokości 100m. W czasie kursu wykonujemy 4 nurkowania na wodach otwartych na rafach w okolicach maista Hurghada (Egipt) o łącznym czasie min. 240 minut w tym 2 nurkowania dekompresyjne z użyciem trimixu w zakresie głębokości od 50 do 91 metrów.

Wymagania wstępne kursu nurkowania IANTD Trimix Diver w Hurghadzie : nurek musi posiadać stopień IANTD Normoxic Trimix Diver oraz minimum 200 zalogowanych nurkowań w tym 25 w zakresie głębokości 39m do 60m oraz mieć ukończone 18 lat. Kursant powinien posiadać urządzenie wypornościowe (najlepiej worek o pojemności min 25 litrów z płytą) umożliwiające podpięcie zestawu dwubutlowego typu twinset, 2 automaty oddechowe, 2 automat czyste tlenowo, bojkę dekompresyjną i kołowrotek, 2 tabliczki – jedna na ręke a druga normalna oraz 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości (komputer lub digital).

Kursu nurkowania IANTD Trimix Diver uprawnienia nurkowe – Po ukończeniu kusu nurkowania Trimix Diver masz uprawnienia do prowadzenia nurkowań technicznych dekompresyjnych z użyciem trimixu do głębokości 100 metrów z przyspieszoną dekompresją nitroksową , tlenową , używania gazu podróżnego, ładowania butli trimixem, nitroxem oraz tlenem.

Program kursu nurkowania Advanced Nitrox Diver Hurghada – Kurs nurkowania Advanced Nitrox Diver IANTD w Hurghadzie jest wstępem do nurkowań technicznych (Hurghada nurkowanie techniczne). Jest to pierwszy kurs nurkowania IANTD na którym prowadzi się nurkowania dekompresyjne. Na kursie nurkowania Advanced Nitrox Diver uczymy się wykorzystywania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 50%. W czasie kursu nurkowania wykonujemy nurkowania dekompresyjne (Hurghada) do głębokości 42 metrów z maksymalnym czasem dekompresji do 15 minut. Podczas kursu wykonujemy 4 nurkowania o łącznym czasie 120 minut, w tym minimum 2 nurkowania na w zakresie głębokości od 30 do 42 metrów (nurkowanie Hurghada).

Wymagania wstępne kursu nurkowania Advanced Nitrox Diver Hurghada - stopień nurkowy Nitrox Diver i Deep Diver oraz zalogowane min. 25 nurkowań oraz ukończone 18 lat (lub 15 lat za zgodą rodziców). Kursant powinien posiadać standardowy sprzęt nurkowy, dwa automaty oddechowe (jeden czysty tlenowo) , bojkę dekompresyjna, kołowrotek i tabliczka na rękę.

Uprawnienia nurkowe kursu nurkowania Advanced Nitrox Diver Hurghada - Certyfikat Advanced Nitrox Diver uprawnia do nurkowań dekompresyjnych do głębokości 42 metrów z przyspieszoną dekompresją nitroksową z zawartością tlenu do 50% , ładowania butli nitroxem do 50 % tlenu. Posiadając certyfikat Advanced Nitrox Diver nurek może kontynuować edukacje nurkową na kursie Technical Diver Hurghada.

Program kursu nurkowania IANTD Technical Diver w Hurghadzie – Kurs nurkowania Technical Diver IANTD to pierwszy kurs techniczny. Program jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą nurkować w zakresie głębokości od 30 do 51 m (nurkowanie Hurghada Egipt) z użyciem mieszanin gazowych typu nitrox oraz czystego tlenu do dekompresji. W czasie kursu wykonamy 5 nurkowań na wodach otwartych (Hurghada) o łącznym czasie min. 280 minut w tym 2 nurkowania dekompresyjne w zakresie głębokości od 39 do 51 metrów.

Wymagania wstępne kursu nurkowania IANTD Technical Diver Hurghada - stopień IANTD Advanced EANx Diver oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 30 głębszych niż 27 metrów oraz musi mieć ukończone 18 lat. Kursant powinien posiadać urządzenie wypornościowe (najlepiej worek o pojemności min 25 litrów z płytą) umożliwiające podpięcie zestawu dwubutlowego typu twinset, 2 automaty oddechowe, automat czysty tlenowo, bojkę dekompresyjną z kołowrotkiem, tabliczka na rękę oraz 2 komputery nurkowe.

Uprawnienia nurkowe po kursie nurkowania IANTD Technical Diver w Hurghadzie - Po ukończeniu kusu nurkowania Technical Diver w Hurghadzie nurek posiada uprawnienia do prowadzenia nurkowań dekompresyjnych do głębokości 51 metrów z przyspieszoną dekompresją nitroksową lub tlenową z zawartością tlenu do 100% , ładowania butli nitroxem lub tlenem. Posiadając certyfikat nurkowy Technical Diver nurek może kontynuować edukacje nurkową na kursie nurkowania technicznego Normoxic Trimix Diver Hurghada.

centrum nurkowe Hurghada
kursy nurkowania Hurghada
nurkowanie Hurghada
intro nurkowanie Hurghada
cennik nurkowanie hurghada